logo

Tin thời sự

  • MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO VÀ TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NĂM

    Từ ngày 10/02/2018, việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm từ năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
  • SẼ SỚM CÓ “BỨC TRANH TOÀN CẢNH” VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG TẠI VIỆT NAM

    Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “Đề án Xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Fily Sissoko- Giám đốc Khối Quản trị, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB đồng chủ trì Hội thảo.

Copyright © 2018. AASC Auditing Firm. All Rights Reserved.